آیینه خاطره ها با هدف اینکه دانش آموزان گرامی با مرور لحظه هایی که در این دبستان گذرانده اند خاطره های شیرینی را به خود یادآوری کنند و این لحظه ها تا همیشه در ذهن آن‌ها نقش ببندد و به یادگار بماند…