مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

اردوی من و بابام پایه چهارم پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

اخبار بیشتری برای نمایش وجود ندارد

اردوی من و بابام پایه چهارم پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

اردوی شبمانی پایه ششم چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

📸 گزارش تصویری جلسه نسیم انس با قرآن کریم

اردوی پدر پسری پایه دوم پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت

👨‍🔧🔹کارگاه ساخت و ساز با «وسایل بازیافتی