مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

محفل انس با قرآن کریم

اخبار بیشتری برای نمایش وجود ندارد
اردوی نانوایی کلاس اول

اردوی نانوایی کلاس اول

با هدف یادگیری حرف (ن) در کلاس اول دبستان، اردویی ترتیب داده شد تا دانش آموزان کلاس اولی حرف (ن) را با تکرار کلمه (نان) یاد بگیرند. بر همین اساس، مجموعه کانون رضوان تجریش فضایی را در اختیار مربیان و آموزگار دبستان گذاشتند و بچه ها را با نحوه درست کردن نان از کاشت گندم و درو کردن و آرد کردن و خمیر درست کردن تا پخت نان آشنا ساختند. دانش آموزان در این اردو، ورز دادن خمیر را نیز تجربه کردند.

۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۱۳۴۷
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۲۰۳
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۲۱۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۴۱۳
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۷۴۸
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۲۱۵
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۲۴۵
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۳۰۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۵۴۱
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۶۳۶
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۰۸۲۳
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۰۸۳۵
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۱۳۰۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۱۹۱۹
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۲۰۲
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۳۱۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۳۳۹
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۶۳۲
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۰۵۷
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۱۴۸
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۳۴۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۵۳۲
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۱۳۴۷
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۲۰۳
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۲۱۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۴۱۳
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۴۷۴۸
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۲۱۵
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۲۴۵
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۳۰۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۵۴۱
۲۰۲۳۱۱۲۲_۰۹۵۶۳۶
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۰۸۲۳
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۰۸۳۵
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۱۳۰۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۱۹۱۹
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۲۰۲
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۳۱۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۳۳۹
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۲۶۳۲
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۰۵۷
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۱۴۸
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۳۴۰
۲۰۲۳۱۱۲۲_۱۰۳۵۳۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب