مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جلسه هم اندیشی و تجربه گردانی اولیا و مسئولین

جشن آب

جشن آب

۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۷۴۷
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۷۵۲
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۸۲۱
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۸۳۴
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۸۵۰
IMG_20231019_142305
IMG_20231019_142324
IMG_20231019_142332
IMG_20231019_142414
IMG_20231019_181629
IMG_20231019_181638
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۷۴۷
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۷۵۲
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۸۲۱
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۸۳۴
۲۰۲۳۱۰۱۷_۱۰۱۸۵۰
IMG_20231019_142305
IMG_20231019_142324
IMG_20231019_142332
IMG_20231019_142414
IMG_20231019_181629
IMG_20231019_181638

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب